• Gyakran ismételt kérdések - GYIK

  A VERSENY CÉLJA, NYEREMÉNYEK

  Miért érdemes beneveznünk erre a versenyre?

  • A versenyre való felkészülés során sokat tanulhattok arról, hogy az űrkutatás, űrtevékenység mi mindenhez kapcsolódik az életünkben. A megszerzett ismeretek több reál tárgyban segítségetekre lehetnek.
  • A konkrét tantárgyi tudás megszerzése mellett akár a pályaválasztást is segítheti, hogy bepillanthattok az űrhajózáshoz, a műholdakhoz és egyéb űreszközökhöz kapcsolódó világba.
  • A legnagyobb vonzerőt talán mégis a nyeremények jelenthetik:

   

  A díjazottak meglátogathatnakkülönböző űrkutatási, űripari létesítményeket, de ezen felül is értékes
  nyeremények várnak a legjobban szereplőkre!

  Fordulók

  Hány fordulóból áll a verseny és hol,mikor lesznek a fordulók?

  A verseny két fordulóból és egy döntőből áll, de ajelentkező csapatok számáról függően szükséges lehet egy harmadik forduló
  beiktatása is. Erről a versenyre nevező csapatok a verseny honlapján kapnak értesítést. Az első és a második (valamint szükség esetén a harmadik) forduló online rendezzük, a verseny.iranyazur.hu holdalra belépve teljesíthető.

  A döntőt személyes jelenléttel tartjuk Budapesten.

  Dátumok

   

  ELSŐ FORDULÓ: A forduló feleletválasztós kérdésekből álló tesztsor. Minden kérdésre egy helyes válasz lehetséges.

  A feladatsor 2023.szeptember 29-én, pénteken 14.00 – 16.00 óra között elérhető, ezen belül bármikor elkezdhető a kitöltés, de a tényleges megoldásra ezen idősávon belül 25 perc áll a csapatok rendelkezésére.

   

  A MÁSODIK(és ha lesz, harmadik) FORDULÓ: időpontjáról, a feladatok jellegéről és a megoldások beküldésének módjáról a verseny honlapján és itt tájékoztatjuk a csapatokat.

  DÖNTŐ: 2023. november utolsó vagy december első napjaiban tartjuk, személyes részvétellel, Budapesten. A döntő helyszínéről és lebonyolításának módjáról az online fordulók lebonyolításával párhuzamosan döntünk.

  A fordulók időpontjának és részleteinekváltozására fenntartjuk a jogot! Erről adott esetben a csapatokat megfelelő időben, e-mailben értesítjük.

  RÉSZVÉTEL, REGISZTRÁCIÓ

  Kiknek szól az „Irány az űr!” tanulmányi verseny?

  Ezt a versenyt magyarországi és határontúli, magyar tanítási nyelvű középiskolák tanulóinak indítottuk. Bármely típusú középiskola (középfokú közoktatási intézmény) nappali, esti, vagy levelező tanulóinak csapata részt vehet rajta. Két tanítási nyelvű iskolák tanulói abban az esetben nevezhetnek, ha az egyik tanítási nyelv a magyar.

  Milyen összetételű csapatok nevezhetnek?

  Három diák és egy felnőtt alkot egy csapatot.

  Minden csapattag magyar tanítási nyelvűközépiskola tanulója kell, hogy legyen, de a csapattagoknak nem kötelező egy
  intézményben tanulniuk. 9-12. osztályos diákok (előkészítő év esetén 9-13. évfolyamig) lehetnek a csapatok tagjai.

  A csapatot mentoráló felnőtt valamelyik tantárgyat oktató pedagógus, vagy valamelyik csapattag szülője is lehet.

  Hárman vagyunk diákok, de tanári felkészítés nélkül szeretnénk indulni a versenyen. Kötelező, hogy a csapatnak
  pedagógus tagja is legyen?

  A csapatot egy felnőtt és három középiskolás tag kell, hogy alkossa. A felnőtt tag alapesetben a diákokat valamely reál tárgyra oktató pedagógus, de lehet valamelyik csapattag szülője, vagy szakkörvezető (pl. robotika, csillagászat szakkör, stb.) is.

  A diákoknak nem feltétlenül kell azonosiskolába járniuk, de a regisztrációnál csak egy iskola rögzítésére van mód és a csapatot ahhoz az iskolához kötjük. A csapat tagja lehet más középiskola tanulója is, de a versenyen ő is a nevezéskor megjelölt iskola „színeiben” indul.

  Iskola megadása abban az esetben iskötelező, ha a mentor nem az iskolai tanrend keretében foglalkozik a csapattal, hanem pl. szakkört vezet.

  Három csapatom is indulna a versenyen. Lehetek mindháromnak csapatvezető tanára, vagy ki kell választanom egyet és a
  másik kettőhöz keresni kell más tanárt/szülőt?

  Egy mentorhoz tartozhat több csapat is, de egy diák nem lehet több csapatnak a tagja.

  Kik nem vehetnek részt a versenyen?

  A nevező csapatok tagja nem lehet olyan személy, aki részt vett a verseny előkészítésében, lebonyolításában, illetve
  ilyen személy közvetlen egyenes ági hozzátartozója vagy házastársa. A verseny előkészítésében közreműködő pedagógusok nem lehetnek csapattagok és nem vehetnek részt csapatok felkészítésében.

  Pedagógus vagyok és tudomásom szerint egyik kollégám részt vett a verseny feladatainak kidolgozásában. Ez kizár engem
  és az iskolánk diákjait a versenyből?

  Az előkészítésben közreműködőket szerződés kötelezi a titoktartásra, ezért ők nem, de az iskolájuk más pedagógusai és diákjaik részt vehetnek a versenyben. A feladatok készítői azonban nem lehetnek a csapatok segítségére a felkészülésben, vagy a verseny során, sem a saját iskolájukban, sem másik intézményben.

  Hogyan kell regisztrálni a versenyre?

  A https://www.iranyazur.hu/jelentkezes oldalon leírtak alapján.

   

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a csapatnév minimum 6, maximum 20 karakterből állhat, és betűvel kell kezdődnie. Engedélyezett karakterek: A-Z a-z (ékezetesbetűk is lehetnek), 0-9, betűköz, kötőjel.

  Csapatnévként csak olyan nevet fogadunk el, amely nem sértő vagy obszcén, illetve amiből nem derül ki egyértelműen a csapat hovatartozása (iskolája, tagjai).

  A regisztrációs oldalról le kell tölteni egy-egy adatkezelési nyilatkozatot a diákok, illetve a felnőtt csapattag részére, ezeket kinyomtatva, kitöltve, aláírva kell beszkennelni és pdf fájlként feltölteni a regisztrációs felületre. 16 év alatti résztvevő esetén a nyilatkozatot a diákegy szülője, ill. gondviselője is alá kell, hogy írja, amelyben hozzájárul a diák részvételéhez és adatainak kezeléséhez!

  A kitöltött, aláírt, beszkennelt nyilatkozatok érvényességének ellenőrzése után kapják meg a csapatok a választott csapatnévhez tartozó regisztrációs linket a kapcsolattartó emailcímre. Ezzel a verseny oldalára be tudnak lépni, maguknak jelszót tudnak állítani.

  Mettől meddig lehet regisztrálni a versenyre?

  Aversenyre 2023. szeptember 1-től. szeptember 22, péntek 24.00 óráig lehet jelentkezni, de eddig az időpontig a nyilatkozatoknak is be kell érkezniük! Az első forduló 2023. szeptember 29-én 14.00 - 16:00 óra között teljesíthető. A teszt kitöltésére 25 perc áll rendelkezésre.

   

  Miért szükséges a regisztrációhoz a nyilatkozatok beküldése?

  Csak akkor lehetünk biztosak abban, hogyteljesen szabályosan szervezzük a versenyt, ha legalább elektronikusan beérkezik hozzánk a résztvevők hozzájáruló nyilatkozata. Kiskorú résztvevők esetén még szigorúbb szabályok érvényesek azokra, akik a versenyzők személyes
  adataihoz hozzáférnek, azokat kezelik. Fontos, hogy komolyan vegyük az adatvédelmet, hogy senki ne élhessen vissza a résztvevők személyes adataival. Ehhez azonban szükséges a versenyzők és a 16 év alattiak esetében a gondviselő beleegyező nyilatkozata. A személyes adatokat kizárólag a verseny végéig őrizzük és csak az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük.

   

  Milyen e-mail címet adjunk meg a regisztrációkor?

  Kapcsolattartási e-mail címként olyancímet érdemes megadni, amit rendszeresen használnak és ellenőriznek. A csapat kapcsolattartó e-mail címe lehetőség szerint a mentoré legyen, de amennyiben ez nem praktikus, megadható valamelyik diáké is. A biztonság kedvéért a
  csapattagok e-mail címét is kérjük megadni, a verseny során az értesítő leveleket mindegyik címre megküldjük. Ha valakinek nincs saját e-mail címe, megadhatják itt is a kapcsolattartó címét.

  Milyen néven szerepelnek a résztvevők aversenyen, milyen név lesz közzétéve nyilvánosan?

  A verseny során kizárólag a csapatok nevét tesszük közzé. A résztvevők nevét és iskoláját csak a döntőben hozzuk nyilvánosságra. A csapatok saját tagjaik adatait a versenyt követően belátásuk szerint nyilvánosságra hozhatják.

  A regisztrációkor megadott adatokat milyen célra használják és kik juthatnak hozzá?

  A megadott adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint kezeljük és tartjuk nyilván. Az adatokat a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak a versenyért felelős munkatársai ismerhetik meg; valamint a Magyar Asztronautikai Társaság vezetői és a verseny
  lebonyolításában résztvevő tagjai.

  A személyes adatokat kizárólag a verseny lebonyolítása céljaira használjuk,a verseny időtartama alatt (ld. Adatkezelési tájékoztató).

  TECHNIKAI KÉRDÉSEK, A VERSENYFELÜLET MŰKÖDÉSE

  A csapatnak egy helyen kell lennie az online fordulók teljesítése során?

  Egyszerre csak egy számítógépről lehet bejelentkezni a rendszerbe.

  Csak PC-ről lehet bejelentkezni azaz asztali számítógépről és laptopról.

  A csapattagoknak nem kell egy helyen lenniük a kitöltés során, számítógépen vagy telefonon is tarthatják egymással a kapcsolatot.

   

  Mi történik, ha a kitöltés során megszakad az internet kapcsolat?

  A kitöltés ideje alatt bekövetkező esetleges technikai probléma, vagy más ok miatti kilépést követően újra be lehet lépni a rendszerbe, de csak a rendelkezésre álló időtartamon belül. A már megkezdett kitöltés megszakítása nem hosszabbítja meg a kitöltésre rendelkezésre álló időt!

   

  A versenyzők milyen bontásban kapják meg az első forduló feladatait?

  A feladatok egymás után jelennek meg (egyszerre mindig egy). Az egyes feladatoknál van vissza- és tovább navigáció gomb. Ha egy kérdéshez vissza akarunk térni, erre van lehetőség.

   

  Mi történik, ha az online fordulók során nem sikerül a rendelkezésre álló időn belül megoldani az összes feladatot? Elvész az egész?

  Szerencsére nem. A rendszer a megadott idő lejártakor lezárja a csapat felületén a kitöltés lehetőségét. Az addig megoldott feladatokat elmenti, így a már megadott válaszok alapján számítjuk a pontszámot.

   

  Hogyan tudunk felkészülni a versenyre, milyen ismeretekre lehet szükség?

  A verseny honlapján tantárgyanként közzétettük annak az ismeretanyagnak az elérhetőségét, amely a versenyre való felkészülést segíti. Ezek szabadon elérhető linkek, valamint tananyagok több szakterületről.

   

  Az űrtevékenység minden reál (divatos nevén STEM) tárgyhoz kapcsolódik, így a verseny sem csak fizikai ismereteket érint. Az a csapat lesz a legsikeresebb, amelyben a fizika és matematika mellett a biológia, kémia, földrajz és informatika ismerői is ott vannak (de ez nem jelenti azt, hogy minden fordulóban minden tantárgy ismeretei szerepelni fognak).

  A közzétett háttéranyagok nem feltétlenül fedik le a versenyhez szükséges ismereteket, inkább orientálják a versenyzőket és bővítik ismereteiket.

   

  Milyen segédeszközöket szabad használni a verseny során? Külső ember segítségén kívül bármit használhatunk, és a korlátlan segédeszköz-használatban a rendelkezésre álló idő alacsonysága korlátoz minket? Ha esetleg mégsem így van, akkor számológépet, író- és rajzeszközöket lehet használni?

   

  A verseny során bármit lehet használni (úgysem tudnánk ellenőrizni...), így az időkorlát akadályozza csak, hogy minden csapat tökéletes válaszokat küldjön be. Természetesen fontos, hogy a mentor csak támogatja, irányítja a diákokat, de nem oldja meg helyettük a feladatokat, hiszen avval nemcsak a verseny tisztaságát sértené, hanem a résztvevők tudásának, gondolkodásának fejlődését is akadályozza! Bízunk benne, hogy minden mentor tiszteletben tartja ezt a szempontot.

   

  Nagyjából milyen jellegű feladatok várhatóak, mire számítsunk? Számolós jellegűek? Tisztán az elméleti, tárgyi ismereteket számonkérő? Esetleg mind a két típusból várható kérdés?

   

  Annyit árulhatunk el a feladatok jellegével kapcsolatban, hogy az első fordulóban nem lesz számításos feladat, a másodikban igen.

   

  Hogyan számítják a pontokat a verseny során?

   

  Az 1. fordulóban minden helyes válasz 2 pontot ér, a fordulóból a csapatok magukkal viszik ott elért pontjaik 50%-át. A második (és ha lesz harmadik) fordulóban a feladatok nehézségétől függően különböző pontszámokat adunk, ezt a feladatoknál jelezzük. Ha lesz harmadik online forduló, akkor oda a második fordulóban (a hozott pontokkal együtt) elért pontszám felét fogják a továbbjutók magukkal vinni. A döntőbe egyik csapat sem visz pontot az online fordulókból, ott minden csapat tiszta lappal indul.

   

  Tudomásunk szerint nem vagyunk bejelentkezve, a honlap viszont azt írja (amikor elkezdenénk együtt a versenyt, és belépnénk), hogy valaki be van jelentkezve. Mi a teendő?

   

  Ez esetben azonnal vedd fel a kapcsolatot a szervezőkkel.

   

 • További kérdések is felmerültek?

  Küldd el nekünk!

  iranyazur@mant.hu

  vagy az alábbi üzenetküldő mezőben: