Gyakran Ismételt Kérdések

A VERSENY CÉLJA, NYEREMÉNYEK

Miért érdemes beneveznünk erre a versenyre?

  • A versenyre való felkészülés során sokat tanulhattok arról, hogy az űrkutatás, űrtevékenység mi mindenhez kapcsolódik az életünkben. A megszerzett ismeretek több reál tárgyban segítségetekre lehetnek.
  • A konkrét tantárgyi tudás megszerzése mellett akár a pályaválasztást is segítheti, hogy bepillanthattok az űrhajózáshoz, a műholdakhoz és egyéb űreszközökhöz kapcsolódó világba.
  • A legnagyobb vonzerőt talán mégis a nyeremények jelenthetik:

Fődíj: látogatás az Európai Űrügynökség (ESA) legnagyobb létesítményében, az Európai Űrtechnológiai Központban (ESTEC), a hollandiai Noordwijkban és további értékes nyeremények is várnak a versenyzőkre!

----

DÁTUMOK, FORDULÓK

Hány fordulóból áll a verseny és hol, mikor lesznek a fordulók?

A verseny három fordulóból és egy döntőből áll. Az első, második és harmadik forduló online, az iranyazur.hu oldalra belépve teljesíthető.

A döntőt lehetőség szerint személyes jelenléttel tartjuk Budapesten, de a Covid-19 járvány alakulása szerint elképzelhető, hogy a döntőt is a világhálón keresztül kell lebonyolítanunk. Erről a döntőbe jutó csapatokat időben tájékoztatjuk.

Konzultációk

A fordulók előtt online konzultációt tartunk, ahol a verseny lebonyolításával kapcsolatban lehet kérdezni a szervezőket.

A Zoom-linket a konzultáció előtti napon tesszük közzé a honlapon. Az első konzultáció ideje: 2021. október 1. péntek, 15 óra.

Fordulók

ELSŐ FORDULÓ: A forduló feleletválasztós kérdésekből álló tesztsor. Minden kérdésre egy helyes válasz lehetséges. A feladatsor október 15-én 13.00 – 16.00 óra között elérhető, ezen belül bármikor elkezdhető a kitöltés.

MÁSODIK FORDULÓ: Feleletválasztós tesztkérdésekből és kifejtős-számolós kérdésekből áll. A fordulót 2021. november 26-án teljesíthetik a csapatok, két részletben: Villámkérdések és Gondolkodtató kérdések csomagban.

HARMADIK FORDULÓ: Itt kifejtős, számolásos kérdések lesznek. A fordulót 2022. február 4-én teljesíthetik a csapatok.

DÖNTŐ: Ezt 2022. március 26-án, szombaton, 14:00 – 17:00 óra között tartjuk meg. A döntő helyszínéről és lebonyolításának módjáról a harmadik forduló során döntünk, az aktuális járványhelyzet függvényében.

A fordulók időpontjának és részleteinek változására fenntartjuk a jogot! Erről adott esetben a csapatokat megfelelő időben, e-mailben értesítjük.

Pótküldetések

Ha a csapatunk nem jut tovább az 1., a 2., vagy a 3. fordulóban, akkor véget ér számunkra a verseny?

Nem feltétlenül! Indul egy „Pótküldetés”, amely az 1., 2., vagy a 3. fordulóban tovább nem jutott csapatok számára nyújt lehetőséget bizonyítani az űrtevékenységgel kapcsolatos tudásukat és elkötelezettségüket. Ennek a tartalmát a fordulókat követően tesszük közzé. Mindhárom esetben olyan feladatot kell elvégezni, amelyre hosszú idő áll rendelkezésre és a legjobb munkákat beküldőket tárgynyereménnyel jutalmazzuk kitartásukért és tudásukért.

----

RÉSZVÉTEL, REGISZTRÁCIÓ

Kiknek szól az „Irány az űr!” vetélkedő?

Ezt a versenyt magyarországi és határon túli, magyar tanítási nyelvű középiskolák tanulóinak indítottuk. Bármely típusú középiskola (középfokú közoktatási intézmény) nappali, esti, vagy levelező tanulóinak csapata részt vehet rajta. Két tanítási nyelvű iskolák tanulói abban az esetben nevezhetnek, ha az egyik tanítási nyelv a magyar.

Milyen összetételű csapatok nevezhetnek?

Három diák és egy felnőtt alkot egy csapatot.

Minden csapattag magyar tanítási nyelvű középiskola tanulója kell hogy legyen, de a csapattagoknak nem kötelező egy intézményben tanulniuk. 9-12. osztályos diákok (előkészítő év esetén 9-13. évfolyamig) lehetnek a csapatok tagjai.

A csapatot mentoráló felnőtt vagy valamelyik tárgyat oktató pedagógus, vagy valamelyik csapattag szülője is lehet.

Hárman vagyunk diákok, de tanári felkészítés nélkül szeretnénk indulni a versenyen. Kötelező, hogy a csapatnak pedagógus tagja is legyen?

A csapatot egy felnőtt és három középiskolás tag kell hogy alkossa. A felnőtt tag alapesetben a diákokat valamely reál tárgyra oktató pedagógus, de lehet valamelyik csapattag szülője, vagy szakkörvezető (pl. robotika, csillagászat szakkör, stb.) is.

A diákoknak nem feltétlenül kell azonos iskolába járniuk, de a regisztrációnál csak egy iskola rögzítésére van mód és a csapatot ahhoz az iskolához kötjük. A csapat tagja lehet más középiskola tanulója is, de a versenyen ő is a nevezéskor megjelölt iskola „színeiben” indul.

Iskola megadása abban az esetben is kötelező, ha a mentor nem az iskolai tanrend keretében foglalkozik a csapattal, hanem pl. szakkört vezet.

Három csapatom is indulna a versenyen. Lehetek mindháromnak csapatvezető tanára, vagy ki kell választanom egyet és a másik kettőhöz keresni kell más tanárt/szülőt?

Egy mentorhoz csak egy csapat tartozhat és egy diák nem lehet több csapatnak a tagja.

Kik nem vehetnek részt a versenyen?

A nevező csapatok tagja nem lehet olyan személy, aki részt vett a verseny előkészítésében, lebonyolításában, illetve ilyen személy közvetlen egyenes ági hozzátartozója vagy házastársa. A verseny előkészítésében közreműködő pedagógusok nem lehetnek csapattagok és nem vehetnek részt csapatok felkészítésében.

Pedagógus vagyok és tudomásom szerint egyik kollégám részt vett a verseny feladatainak kidolgozásában. Ez kizár engem és az iskolánk diákjait a versenyből?

broken image

Hogyan kell regisztrálni a versenyre?

broken image

A regisztrációs oldalról letölthető egy-egy adatkezelési nyilatkozat a diákok, illetve a felnőtt csapattag részére, ezeket kinyomtatva, kitöltve, aláírva kell beszkennelni és pdf fájlként elküldeni e-mailben a verseny@iranyazur.hu címre ellenőrzésre. 16 év alatti résztvevő esetén a nyilatkozatot a diák egy szülője, ill. gondviselője is alá kell hogy írja, amelyben hozzájárul a diák részvételéhez és adatainak kezeléséhez!

Mettől meddig lehet regisztrálni a versenyre?

A versenyre 2021. szeptember 15-én 15.00 órától október 14-én 24.00 óráig lehet jelentkezni, tehát az első forduló előtti nap éjfélig. Az első forduló 2021. október 15-én 13.00 - 16:00 óra között teljesíthető. A teszt kitöltésére 60 perc áll rendelkezésre.

Ha a verseny idején a középiskolák átállnak online oktatásra, nem találkozhatok a diákjaimmal, a nyilatkozatok nyomtatása, szkennelése szinte lehetetlen. Emiatt nem vehetünk részt a versenyen?

Ha a regisztrációs időszak egy részében nem lesz lehetőség a nyomtatott nyilatkozatok megküldésére és beszkennelésére, módosítjuk a beküldés lehetséges módjait.

Miért kell a regisztrációt megbonyolítani plusz nyilatkozatok beküldésével?

Csak akkor lehetünk biztosak abban, hogy teljesen szabályosan szervezzük a versenyt, ha legalább elektronikusan beérkezik hozzánk a résztvevők hozzájáruló nyilatkozata. Kiskorú résztvevők esetén még szigorúbb szabályok érvényesek azokra, akik a versenyzők személyes adataihoz hozzáférnek, azokat kezelik. Fontos, hogy komolyan vegyük az adatvédelmet, hogy senki ne élhessen vissza a résztvevők személyes adataival. Ehhez azonban szükséges a versenyzők és a 16 év alattiak esetében a gondviselő beleegyező nyilatkozata. A személyes adatokat kizárólag a verseny végéig őrizzük és csak az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük.

Milyen e-mail címet adjunk meg a regisztrációkor?

Kapcsolattartási e-mail címként olyan címet érdemes megadni, amit rendszeresen használnak és ellenőriznek. A csapat kapcsolattartó e-mail címe lehetőség szerint a mentoré legyen, de amennyiben ez nem praktikus, megadható valamelyik diáké is. A biztonság kedvéért a csapattagok e-mail címét is kérjük megadni, a verseny során az értesítő leveleket mindegyik címre megküldjük. Ha valakinek nincs saját e-mail címe, megadhatják itt is a kapcsolattartó címét.

Milyen néven szerepelnek a résztvevők a versenyen, milyen név lesz közzétéve nyilvánosan?

A verseny során kizárólag a csapatok nevét tesszük közzé. A résztvevők nevét és iskoláját a döntőben hozzuk nyilvánosságra. A csapatok saját tagjaik adatait a versenyt követően nyilvánosságra hozhatják belátásuk szerint.

Csapatnévnek olyan nevet kérünk megadni, amely nem sértő vagy obszcén, illetve amiből nem derül ki egyértelműen a csapat hovatartozása (iskolája, tagjai). Ezt a nevet fogjuk minden nyilvános kommunikáció során, pl. a csapatok eredményének közzétételekor használni, közzétenni.

Engedélyezett karakter: A-Z a-z (ékezetes betűk is lehetnek), 0-9 _.?@ A csapatnév legalább 6 karakter hosszú legyen.

A regisztrációkor megadott adatokat milyen célra használják és kik juthatnak hozzá?

A megadott adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint kezeljük és tartjuk nyilván. Az adatokat a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak a versenyért felelős munkatársai ismerhetik meg; valamint a Magyar Asztronautikai Társaság vezetői, a verseny lebonyolításában résztvevő tagjai (koordinátor: Medvegy Anna, irodavezető: Székely Anna Krisztina) és a verseny weboldalát kezelő SZTAKI érintett munkatársai kezelhetik, titoktartási nyilatkozat aláírását követően.

A személyes adatokat kizárólag a verseny lebonyolítása céljaira használjuk, a verseny időtartama alatt (ld. Adatkezelési tájékoztató).

----

TECHNIKAI KÉRDÉSEK, A VERSENYFELÜLET MŰKÖDÉSE

A csapatnak egy helyen kell lennie az online fordulók teljesítése során?

Egyszerre csak egy számítógépről lehet bejelentkezni a rendszerbe, de a bejelentkezési adatok birtokában ez bármely informatikai eszköz lehet amely böngészővel és interneteléréssel rendelkezik. A csapattagoknak nem kell egy helyen lenniük a kitöltés során, számítógépen vagy telefonon is tarthatják egymással a kapcsolatot. A döntő során a csapatok legyenek egy helyiségben, kivéve, ha ezt a döntő idején érvényes járványügyi szabályok tiltják.

Mi történik, ha a kitöltés során megszakad a kitöltés, pl. zavar lép fel az internet-kapcsolatban és ezért a csapat bejelentkezése megszakad?

A kitöltés ideje (1. forduló: 2 óra, 2. forduló: Villámkérdésekre 10 perc, Gondolkodtató kérdésekre 24 óra) alatt bekövetkező esetleges technikai probléma, vagy más ok miatti kilépést követően újra be lehet lépni a rendszerbe, de csak a rendelkezésre álló időtartamon belül. A már megkezdett kitöltés megszakítása nem hosszabbítja meg a kitöltésre rendelkezésre álló időt!

A versenyzők milyen bontásban kapják meg az első forduló feladatait? Egyszerre az összes megjelenik a képernyőjükön? Vagy egyesével, és csak a válasz után kapják a következő kérdést? Esetleg témakörönként? Egy időben mindenki egy kérdéssel foglalkozik, vagy szét lehet osztani a kérdéseket, és mindenki azt próbálja megoldani, amihez jobban ért?

A feladatok egymás után jelennek meg (egyszerre mindig egy), de van egy ki-bekapcsolható lista ("Kérdéslista megjelenítése/elrejtése" gomb), amiben lehet a feladatok között akár ugrálni is. Az egyes feladatoknál van vissza- és előre navigáció gomb (Előző, Következő) is.

A lenyitható "Műveletek"-ben lehetőség van az egyes feladatok megjelölésére, pl. ha még vissza szeretnének térni oda később, mert nem biztosak a helyes válaszban, vagy mert átugrották. A már megválaszolt feladatoknál a válasz törölhető, vagy módosítható egészen a benyújtásig.

A feladatlistában látszik, hogy melyik feladatot oldották meg és melyiket nem, tehát szétoszthatják a feladatokat.

Fent a rendszer mindig jelzi a hátralévő időt és 30 másodpercenként mentést készít. A benyújtást a "Feladatsor befejezése" gombbal (nem a Tovább gomb, amivel addig lépegettek) kell megtenni, hogy ne küldjék be véletlenül félkészen. A rendszer rákérdez, hogy biztosan benyújtják-e. Ha a 2 óra leteltéig nem nyújtják be az elkészült feladatokat, akkor a rendszer automatikusan a végső mentést veszi benyújtottnak, tehát nem vész el az addigi munka.

A verseny indítása előtt látható egy rövid leírás a feladatsor működéséről.

Mi történik, ha az online fordulók során nem sikerül a rendelkezésre álló időn belül megoldani az összes feladatot? Elvész az egész?

Szerencsére nem. A rendszer a megadott idő lejártakor lezárja a csapat felületén a kitöltés lehetőségét. Az addig megoldott feladatokat elmenti, így a már megadott válaszok alapján számítjuk a pontszámot.

Hogyan tudunk felkészülni a versenyre, milyen ismeretekre lehet szükség?

A verseny honlapján tantárgyanként közzétettük annak az ismeretanyagnak az elérhetőségét, amely a versenyre való felkészülést segíti. Ezek szabadon elérhető linkek, valamint tananyagok több szakterületről.

Az űrtevékenység minden reál (divatos nevén STEM) tárgyhoz kapcsolódik, így a verseny sem csak fizikai ismereteket érint. Az a csapat lesz a legsikeresebb, amelyben a fizika és matematika mellett a biológia, kémia, földrajz és informatika ismerői is ott vannak (de ez nem jelenti azt, hogy minden fordulóban minden tantárgy ismeretei szerepelni fognak).

A közzétett háttéranyagok nem feltétlenül fedik le a versenyhez szükséges ismereteket, inkább orientálják a versenyzőket és bővítik ismereteiket.

Milyen segédeszközöket szabad használni a verseny során? Külső ember segítsége nélkül bármit használhatunk, és a korlátlan segédeszköz-használatban a rendelkezésre álló idő alacsonysága korlátoz minket? Ha esetleg mégsem így van, akkor számológépet, író- és rajzeszközöket lehet használni?

A verseny során bármit lehet használni (úgysem tudnánk ellenőrizni...), így az időkorlát akadályozza csak, hogy minden csapat tökéletes válaszokat küldjön be. Természetesen fontos, hogy a mentor csak támogatja, irányítja a diákokat, de nem oldja meg helyettük a feladatokat, hiszen avval nemcsak a verseny tisztaságát sértené, hanem a résztvevők tudásának, gondolkodásának fejlődését is akadályozza! Bízunk benne, hogy minden mentor tiszteletben tartja ezt a szempontot.

Nagyjából milyen jellegű feladatok várhatóak, mire számítsunk? Számolós jellegűek? Tisztán az elméleti, tárgyi ismereteket számonkérő? Esetleg mind a két típusból várható kérdés?

Annyit árulhatunk el a feladatok jellegével kapcsolatban, hogy az első fordulóban nem lesz számításos feladat, a másodikban igen.

Tudomásunk szerint nem vagyunk bejelentkezve, a honlap viszont azt írja (amikor elkezdenénk együtt a versenyt, és belépnénk), hogy valaki be van jelentkezve. Mi a teendő?

Elképzelhető, hogy korábban bejelentkezett a rendszerbe valamelyik csapattag és nem rendes kijelentkezéssel szállt ki, hanem csak becsukta a böngészőablakot. Ilyenkor a rendszer fél órára pihenőre küldi a csapatot biztonsági okokból, utána lehet újra belépni. Ha nem ez történt és fél óra múlva sem tudnak bejelentkezni, írjanak a verseny@iranyazur.hu címre, vagy hívják fel a +36 20 9352 114 telefonszámot!

Ha a teszt kitöltése közben elmegy az internet, vagy valamilyen technikai okból kilépünk a versenyből, mi történik?

A rendszer biztonsági mechanizmusa a böngésző állapotához kötött és ha a kilépés nem a rendes úton történt, akkor biztonsági okokból 30 percre letiltja a belépést. Ez akkor okozhat problémát, ha éppen a teszt kitöltése közben történik, hiszen ekkor 30 perc nagyon hosszú idő. Két eset lehetséges:

- Ha az internet elmegy és a böngésző ablakot nem zárja be a csapat, akkor miután visszajön az internet, ha 30 percen belül vannak és az oldalra frissítenek, akkor automatikusan bent lesznek a rendszerben. Ha 30 percnél hosszabb ideig nincs internet-kapcsolat, akkor vissza tudnak jelentkezni.

- Ha a böngésző ablakot véletlenül bezárják, vagy bármi okból bezáródna, akkor erről értesítsenek minket (tel.: +36 20 9352 114, +36 20 803 8800), akkor átmenetileg ki tudjuk kapcsolni ezt a funkciót és akkor be tudnak ismét jelentkezni 30 percen belül is.

A technikai gondok miatt kiesett időt sajnos nem tudjuk jóváírni a csapatok számára.

----

A versennyel kapcsolatos további kérdéseket a verseny@iranyazur.hu e-mail címre várjuk.SPACE